Κρατήστε με ενήμερο για τα Promotonal Marketing Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Promotional Marketing Strategies

Πώς μία μάρκα έρχεται σε επαφή με το κοινό της και πως διατηρεί την επικοινωνία μαζί του; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύεται το σύνολο των πρωτοβουλιών / ενεργειών / καμπανιών που σχεδιάστηκαν για την ανάδειξη ή την προώθηση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

1.1 Best in Food & Beverage
1.2 Best in Fashion & Beauty
1.3 Best in Electronics & Home Appliances
1.4 Best in Health & Pharmacy
1.5 Best in Banking, Insurance & Financial Services
1.6 Best in Telecoms
1.7 Best in Energy
1.8 Best in Automotive
1.9 Best in Tobacco
1.10 Best in Tourism & Hospitality
1.11 Best in Events & Entertainment [NEW]
1.12 Other

Ενότητα 2. Sales Promotion Activities

Ποιες ενέργειες προώθησης πωλήσεων στοχεύουν στην άμεση και έντονη αύξηση των πωλήσεων της μάρκας και βελτιώνουν την αξία της για τον καταναλωτή; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται παραδοσιακές προωθητικές ενέργειες όπως τα κουπόνια, οι εκπτώσεις τιμής, οι προσφορές με βάση την ποσότητα και τα τεμάχια του προωθούμενου προϊόντος και οι συνδυαστικές προσφορές όπου δύο ή περισσότερα διαφορετικά προϊόντα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία ελκυστική προσφορά. Οι υποψηφιότητες μπορούν να αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον.

2.1 Best Coupon Campaign
2.2 Best Price Discount Promotion
2.3 Best Quantity and Multiple Unit Discount (MUD) Offer
2.4 Best Bundle / Combo Offer

Ενότητα 3. Experience

Πως οι μάρκες μπορούν να ζωντανέψουν και να εντυπωσιάσουν το κοινό; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι προωθητικές ενέργειες που στόχο έχουν όχι μόνο να φέρουν σε άμεση επαφή το κοινό με τη μάρκα αλλά να συνδεθούν μέσα από την εμπειρία και τη διάδραση.

3.1 Best Experiential Activation
3.2 Best Live Brand Experience in a Public Space
3.3 Best in store experience
3.4 Best Creative Sampling
3.5 Best PoP – Up Εxperience

Ενότητα 4. Shopper

Ποιες ενέργειες εντός καταστήματος επιτρέπουν την προώθηση της μάρκας; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι πρακτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος λιανικής και της εμπειρίας στο σημείο αγοράς (PoP).

4.1 Best Shopper Activation
4.2 Best Package Design Activation
4.3 Best Insights Shopper Marketing Campaign
4.4 Best Display & Merchandising Projects

Ενότητα 5. Objectives

Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται στο σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών; Πώς οι προωθητικές ενέργειες συνδέονται με τους εταιρικούς στόχους; Σε αυτή την ενότητα αναγνωρίζονται οι ενέργειες που αξιολογούνται θετικά, βάσει της αποτελεσματικότητάς τους, απέναντι στο συγκεκριμένο στόχο που είχαν.

5.1 Best Launch / Awareness Activation
5.2 Best Activation for Charity & CSR
5.3 Best Response to Crisis

Ενότητα 6. Incentive, Prize & Loyalty

Πως κερδίζεται ο πιστός πελάτης; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι προωθητικές ενέργειες που χρησιμοποιούν το κίνητρο και την επιβράβευση ως βασικά εργαλεία για να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη μέσα από την αφοσίωση του καταναλωτικού κοινού.

6.1 Best Brand Partnerships & Loyalty Alliances
6.2 Best Prize Activation
6.3 Best Loyalty Activation
6.4 Best Incentive Activation

Ενότητα 7. Digital, Social & Mobile

Πώς τα εργαλεία marketing και επικοινωνίας διευκολύνουν την προώθηση της μάρκας με τον πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο; Αναγνωρίζονται οι εξαιρετικές καμπάνιες, πρωτοβουλίες και πρακτικές που έχουν στόχο την γνωστοποίηση των προωθητικών ενεργειών και την ενίσχυση της σχέσης καταναλωτή – μάρκας.

7.1 Best Use of Social Media
7.2 Best Use of Content
7.3 Best Use of Direct Marketing
7.4 Best Use of Influencer Marketing
7.5 Best Use of Mobile
7.6 Best Use of e-Merchandising Techniques

Ενότητα 8. Technology & Management

Πως η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί στις πλέον αποτελεσματικές προωθητικές καμπάνιες; Στην ενότητα αυτή επιβραβεύεται η καινοτόμα χρήση τεχνολογιών για τις προωθητικές ενέργειες, καθώς και η διαχείριση των καμπανιών.

8.1 Best Use of Technology
8.2 Best Use of AI / VR / AR
8.3 Best Use of Gamification

Κορυφαία Βραβεία

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του/της Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Promotional Marketing Agency of the Year
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Promotional Marketing Brand of the Year
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στο brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες.